The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Biecz (Województwo Małopolskie, Poland)

LC control no.n 84200449
Descriptive conventionsrda
Geographic headingBiecz (Województwo Małopolskie, Poland)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Geographic subdivision usagePoland--Biecz (Województwo Małopolskie)
Found inBiecz, studia historyczne, 1963: t.p. (Biecz)
BGN phone call, 2-7-85 (Biecz, ppl., 49°44ʹN, 21°15ʹE)
GEOnet, 27 August 2019 (Biecz; PPL, 49°44ʹ03ʺN, 021°15ʹ33ʺE; Małopolskie, Poland; another listed in Poland)
Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej website, 27 August 2019 (Biecz, miasto, Biecz, gorlicki, małopolskie; another listed in Poland)
   <http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/urzedowy%5Fwykaz%5Fnazw%5Fmiejscowosci%5F2015.pdf>
Geographic area codee-pl---