The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Tarnów (Poland : Powiat)

LC control no.n 84218590
Descriptive conventionsrda
Geographic headingTarnów (Poland : Powiat)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Geographic subdivision usagePoland--Tarnów (Powiat)
Variant(s)Powiat Tarnowski (Poland)
Found inSterkowicz, C. Szkolnictwo jawne i tajne w powiecie tarnowskim w latach 1939-1945, 1983.
Rocznik statystyczny powiatu Tarnów, 1971: p. 23 (map of powiat)
GeoNames, algorithmically matched, 2009 (adm2; 50°01ʹ19ʺN 020°58ʹ04ʺE)
Not found inBGN phone call, 12-11-84 (Tarnów; present administrative district, Województwo Tarnowskie); Encyklopedia powszechna PWN, 1976: p. 695 (map of województwo)
Geographic area codee-pl---