The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Zadzik, Jakub, 1582-1642

LC control no.n 2018053975
Descriptive conventionsrda
Personal name headingZadzik, Jakub, 1582-1642
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Zadzik, Jakób, 1582-1642
Birth date1582
Death date1642
Found in"Sąd nad arianami" w kieleckim Pałacu Biskupów Krakowskich, 2018: p. 9 (...krakowskiego biskupa Jakuba Zadzika (1582-1642))
Skrobkowicz, L. Korab na morzu jásnie wielmożnego godney ... 1642: t.p. (jásnie wielmożnego godney pámieći Iego Mći X.[=Ksiądz] Iakuba Zadzika, Biskupa Krakowskiego, Xiążęćiá Siewierskiego, &c.)
Orgelbrand (Zadzik, Jakób, kanclerz w. koronny, a potem Biskup Krakowski; b. 1582 in Drużbine w Sieradzkiem; d. 1642 in Badzenowie)
Associated languagepol
Invalid LCCNn 85049122