The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Szydłowiec (Województwo Mazowieckie, Poland)

LC control no.n 85049855
Descriptive conventionsrda
Geographic headingSzydłowiec (Województwo Mazowieckie, Poland)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Geographic subdivision usagePoland--Szydłowiec (Województwo Mazowieckie)
Variant(s)Szydłowiec (Radom, Poland)
Found inPaprocka, D. Szydłowiec, 1983: t.p. (Szydłowiec)
BGN, per phone call, 2/5/85 (Szydłowiec; ppl.; 51°14ʹN 20°51ʹE; in Radomskie województwo)
Spis miejsc. PRL, 1968: p. 1131 (lists 5 places with the name Szydłowiec)
US Holocaust Memorial Museum catalog, 16 July 2015 (Szydłowiec (Województwo Mazowieckie, Poland))
GEOnet, 16 July 2015 (Szydłowiec; PPLA2, 51°13ʹ30ʺN, 020°51ʹ31ʺE; Mazowieckie, Poland; other Szydłowiec listed)
Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej website, 16 July 2015 (Szydłowiec, miasto, Szydłowiec, szydłowiecki, mazowieckie; another Szydłowiec in podkarpackie)
   <http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/urzedowy_wykaz_nazw_miejscowosci_2013.pdf>
Geographic area codee-pl---