The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Chętnik, Adam

LC control no.n 85083866
Personal name headingChętnik, Adam
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Found inHis Instrumenty muzyczne na Kurpiach i Mazurach, 1983: t.p. (Adam Chętnik)
LC data base, 3-26-85 (hdg.: Chętnik, Adam)
Materiały do sesji popularno-naukowej na temat--Działalność Adama Chętnika oraz jej wpływ na rozwój Kurpiowszczyzny, 2002: t.p. (Adama Chętnika) p. 41 (b. Dec. 1885; d. May 29, 1967)