The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

LC control no.n 85084154
Descriptive conventionsrda
Corporate name headingStowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Polish Association of Mechanical Engineers & Technicians
Polish Society of Mechanical Engineers and Technicians
SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich)
See alsoPredecessor: Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich
    Browse this term in  LC Authorities
Beginning date1946
Associated countryPoland
Field of activityMechanical engineering Mechanical engineers--Services for Engineering technicians--Services for
Found inPoradnik 1 kursu III st. Wynalazczość i ochrona własności przemysłowej, 1980: t.p. (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich; SIMP)
LC data base, 5-22-85 (hdg.: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich)
Interferometry '89 (1989 : Warsaw, Poland). Interferometry ... c1990: t.p. (Polish Society of Mechanical Engineers and Technicians)
Its website, viewed 9 Dec. 2015: home p. (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich; founded 1926)
Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich, Oddział w Elblągu website, viewed 9 Dec. 2015: under SIMP in Poland (founded as the Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich [in 1926], the words "i Techników" appeared in the name about twenty years later)
Prace naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wroclawskiej, nr. 69, 1998: t.p. verso (Polish Association of Mechanical Engineers & Technicians SIMP)
Associated languagepol