The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Nitecki, Piotr, 1949-2011

LC control no.n 85125355
Descriptive conventionsrda
Personal name headingNitecki, Piotr, 1949-2011
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Birth date1949
Death date2011
Found inHis Ksiądz Eugeniusz Dąbrowski, apostoł Pisma Świętego, 1901-1970, 1982: t.p. (Piotr Nitecki) jkt. (b. 1949)
Włocławskie dzieje ks. Stefana Wyszyńskiego, 1917-1946, c2008: t.p. (ks. Piotr Nitecki)
Biblioteka Narodowa database, Sept. 12, 2014: (hdg.: Nitecki, Piotr (1949-2011)