The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Związek Polaków w Niemczech

LC control no.n 85182516
Corporate name headingZwiązek Polaków w Niemczech
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Found inDzielnica I Związku Polaków w Niemczech, 1984: t.p. (Związku Polaków w Niemczech)
LC data base, 11-29-85 (hdg.: Związek Polaków w Niemczech)