The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Włocławek (Poland)

LC control no.n 85191512
Descriptive conventionsrda
Geographic headingWłocławek (Poland)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Geographic subdivision usagePoland--Włocławek
Variant(s)Włocławek, Poland
Leslau (Poland)
Found inBagdziński, S.L. Funkcja średniej wielkości miasta w rozwoju społeczno-ekonomicznym (na przykładzie Włocławka), 1985: t.p. (Włocławka)
LC data base, 8-9-85 (hdg.: Włocławek, Poland)
BGN phone call, 8-9-85 (Włocławek, ppl., 52°39ʹN, 19°05ʹE)
Neoscholastyka i formy jej kontynuacji, 2001: p. 297 (Leslauer ["from Leslau"])
Wikipedia, via WWW, Oct. 10, 2006 (Włocławek; "When annexed by Nazi Germany during World War II from 1939-1945, Włocławek was re-named to Leslau which is the name Germans used for the city since middle ages.")
GEOnet, viewed Dec. 6, 2013 (Włocławek; PPL; 52°39ʹ05ʺN 019°04ʹ22ʺE; in woj. kujawsko-pomorksie; variant: Leslau)
Geographic area codee-pl---