The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego

LC control no.n 85260588
Descriptive conventionsrda
Corporate name headingWojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Warsaw. Wojskowa Akademia Polityczna
Wojskowa Akademia Polityczna imienia Feliksa Dzierżyńskiego
Found inWkład narodu polskiego w zwycięstwo i powrót ziem zachodnich i północnych do Macierzy, 1985: t.p. (Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego)
LC data base, 9-8-86 (hdg.: Warsaw. Wojskowa Akademia Polityczna; usage: Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego)