The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Iwonicz Zdrój (Poland)

LC control no.n 85260656
Descriptive conventionsrda
Geographic headingIwonicz Zdrój (Poland)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Geographic subdivision usagePoland--Iwonicz Zdrój
Found inRąb, J. Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój i okolice, 1978: t.p. (Iwonicz Zdrój)
BGN phone call, 9-19-86 (Iwonicz Zdrój, ppl., 49°34ʹN, 21°48ʹE)
Mapa Polski, Apr. 3, 2015 (Iwonicz Zdrój; seat of the gmina; in woj. podkarpackie, pow. krośnieński, gmina Iwonicz Zdrój)
   <mapa.szukacz.pl>
Geographic area codee-pl---