The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Czapiński, Janusz

LC control no.n 85283767
Descriptive conventionsrda
Personal name headingCzapiński, Janusz
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Found inHis Wartościowanie--zjawisko inklinacji pozytywnej, 1985: t.p. (Janusz Czapiński)