The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Jurewicz, Oktawiusz

LC control no.n 85330456
Descriptive conventionsrda
Personal name headingJurewicz, Oktawiusz
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Jurewicz, Oktawjusz
Birth date1926-04-30
Death date2016-04-28
Found inPsellus, M. Kronika, czyli, Historia jednego stulecia Bizancjum, 976-1077, 1985: t.p. (Oktawiusz Jurewicz)
LC data base, 3-24-86 (hdg.: Jurewicz, Oktawjusz; usage: Oktawiusz Jurewicz)
Poczet dziekanów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego wraz z kroniką zdarzeń w latach 1915-2018, 2019: page 133 (Oktawiusz Jurewicz; born April 30, 1926) page 134 (died April 28, 2016)
Associated languagepol