The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Kruszwica (Poland)

LC control no.n 86003660
Geographic headingKruszwica (Poland)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Geographic subdivision usagePoland--Kruszwica
Found inDzieduszycki, W. Wczesnomiejska ceramika kruszwicka w okresie ... 1982: p. 149 (Kruszwica)
BGN phone call 6-12-86 (Kruszwica, ppl. 52°41ʹN, 18°18ʹE)
Lippincott gazet. (Kruszwica; Central Poland, on W shore of L. Gopło, 9 mi. S of Inowrocław)
Geographic area codee-pl---