The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Polskie Towarzystwo Astronomiczne

LC control no.n 86041551
Corporate name headingPolskie Towarzystwo Astronomiczne
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Polish Astronomical Society
Found inKubiak, M. Astronomical observatories in Poland, 1973: t.p. (Polish Astronomical Society)
Leksykon PWN, 1972: p. 915 (Polskie Towarzystwo Astronomiczne, stowarzyszenie nauk., zat. 1923, z siedziba w Warsawie)
Wielka Encykl. Pow. PWN, 1967: vol. 9, p. 248 (Polskie Towarzystwo Astronomiczne)