The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies

Sienkiewicz, Henryk, 1846-1916. Ogniem i mieczem

LC control no.n 86059088
Descriptive conventionsrda
Personal name headingSienkiewicz, Henryk, 1846-1916. Ogniem i mieczem
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Found inGorka, O. "Ogniem i mieczem" a rzeczywistość historyczna, 1986.