The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Opatów (Województwo Świętokrzyskie, Poland)

LC control no.n 86059129
Descriptive conventionsrda
Geographic headingOpatów (Województwo Świętokrzyskie, Poland)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Geographic subdivision usagePoland--Opatów (Województwo Świętokrzyskie)
Variant(s)Opatów (Tarnobrzeg, Poland)
Found inOpatów, 1985: t.p. (Opatów)
Spis miejsc. PRL, 1968: p. 788 (records 3 places called Opatów)
Enc. powsz. PWN, 1973-1976: v. 4, p. 870 (Opatów in voivodeship of Tarnobrzeg)
BGN phone call, 1-16-87 (Opatów, ppl., 50°48ʹN, 21°26ʹE)
Główny Urząd Statystyczny TERYT, 28 September 2015 (Opatów, miasto, świętokrzyskie, opatowski, Opatów, miasto w gminie miejsko-wiejskiej; two other Opatów listed, in woj. sląskie and wielkopolskie)
   <http://www.stat.gov.pl/broker/access/showSearch.jspa>
www.wikipedia.pl, 28 September 2015 (Opatów, woj. świętokrzyskie; w latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. tarnobrzeskiego)
Geographic area codee-pl---