The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Berger, Stanisław

LC control no.n 86097225
Personal name headingBerger, Stanisław
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Found inZmiany ilościowe i jakościowe w zakresie wyżywienia ludności Polski w latach 1950-1975, 1978: t.p. (Stanisław Berger)
LC data base, 10-1-86 (hdg.: Berger, Stanisław)