The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Żywczyński, Mieczysław

LC control no.n 86097451
Descriptive conventionsrda
Personal name headingŻywczyński, Mieczysław
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Found inKościół i społeczeństwo pierwszych wieków, 1985: t.p. (Mieczysław Żywczyński)
LC data base, 10-29-86 (hdg.: Żywczyński, Mieczysław)
Associated languagepol