The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Wojewoda, Władysław

LC control no.n 86123290
Personal name headingWojewoda, Władysław
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Found inLista roślin wymierających i zagrożonych w Polsce, 1986: t.p. (Władysława Wojewody)
Invalid LCCNn 86073661