The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

LC control no.n 86125923
Corporate name headingAkademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)University School of Physical Education in Krakow
See alsoAkademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
    Browse this term in  LC Authorities
Found inWydawnictwo monograficzne ; nr. 14. Kruczalak, E. Czynniki warunkujące poziom wyników sportowych w biegach ... 1979: t.p. (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie)
Human movement, online journal viewed Sept. 2, 2009 English homepage (University School of Physical Education in Krakow) Polish homepage (Akademię Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie)
Not found inLC data base, 6-23-86 (hdg.: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie; usage: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)