The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Urbański, Andrzej

LC control no.n 86150525
Personal name headingUrbański, Andrzej
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Found inDembiniok, J. Oznaki i odznaki Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 1984- : v. 1, t.p. (Urbański Andrzej)
Biblioteka Narodowa database, Oct. 31, 2008: (hdg.: Urbański, Andrzej (1954- ))