The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Jęczmyk, Lech

LC control no.n 87109453
Descriptive conventionsrda
Personal name headingJęczmyk, Lech
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Birth date1936
Found innuc87-64584: Siedmiu fantastycznych, 1978 (hdg. on MiDW rept.: Jęczmyk, Lech; usage: Lech Jęczmyk)
Trzy końce historii, czyli, Nowe średniowiecze, 2006: t.p. (Lech Jęczmyk) front cover flap (b. 1936)