The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Baoji Shi (China)

LC control no.n 87844405
Descriptive conventionsrda
Geographic headingBaoji Shi (China)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Geographic subdivision usageChina--Baoji Shi
Variant(s)Pao-chi shih (China)
Shan-hsi sheng Pao-chi shih (China)
Baoji (Shaanxi Sheng, China : Municipality)
宝鸡市 (China)
Beginning date1949
Special noteNon-Latin script reference not evaluated.
Found inGazetteer of the PRC, 1979: p. 741 (Pao-chi Shih; variant: Baoji Shi; ADMD 34°23ʹN, 107°09ʹE)
Pao-chi Pei-shou-ling, 1983: p. i (Pao-chi shih, in Shensi Province, China) added t.p. (Baoji)
Shan-hsi sheng Pao-chi shih ti 3 tzʼu jen kʼou pʼu chʼa ... between 1984 and 1992.
Shanxi Sheng dao lu jiao tong guan li zhi. Baoji fen zhi, 1998: t.p. (Baoji) p. 1, etc. (Baoji Shi; 1949 est. as Shi; abolished Xian)
GEOnet, May 24, 1999 (Baoji Shi--ADM2, 34°23ʹN 107°09ʹE, Shaanxi Sheng, variant: Pao-chi shih)
Chong xiu Fengxiang fu zhi, 2002: pref. (Baoji Shi roughly covers Fengxiang Fu [no LC pub.] of Qing Dynasty)
GeoNames, December 23, 2019 (Baoji Shi [approved]; ADM2 in China; 34°22'10"N, 107°08'11"E CH26 [Shaanxi]; non-roman script: 宝鸡市)
Geographic area codea-cc-ss