The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Karbownik, Andrzej

LC control no.n 88018531
Personal name headingKarbownik, Andrzej
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Found inHis Studium wielkości wydobycia projektowanej kopalni podziemnej węgla kamiennego ... 1986: t.p. (Andrzej Karbownik)