The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Gertych, Zbigniew

LC control no.n 88018681
Personal name headingGertych, Zbigniew
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Found inGałczyński, A.J. Produkcja warzywnicza w województwie suwalskim w latach 1978-1982, 1987: t.p. (Zbigniew Gertych)