The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Stowarzyszenie Autorów "ZAiKS" (Poland)

LC control no.n 88065505
Descriptive conventionsrda
Corporate name headingStowarzyszenie Autorów "ZAiKS" (Poland)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Poland. Stowarzyszenie Autorów "ZAiKS"
ZAiKS
Authors' Society ZAIKS
Association des auteurs ZAIKS
Found inMiedza-Tomaszewski, S. Ludzie nauki i sztuki w walce o Polskę ... 1980: t.p. (Stowarzyszenie Autorów "ZAiKS")
ZAiKS lat międzywojennych (1918-1939), c2009: t.p. (ZAiKS) p. opp. t.p. (Stowarzyszenie Autorów ZAiKS)
Music in Poland, Spring 1964: verso cover (ZAIKS) p. 3 (Authors' Society ZAIKS; Association des auteurs ZAIKS)