The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Przeczek, Wilhelm, 1936-

LC control no.n 88635367
Personal name headingPrzeczek, Wilhelm, 1936-
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Found innuc88-57136: His Śmierć pomysłu poetyckiego, 1981: (hdg. on WU rept.: Przeczek, Wilhelm, 1936- ; usage: Wilhelm Przeczek)
Listy Wiesława Kazaneckiego do Wilhelma Przeczka, 2000: p. 61 (b. 1939)