The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Chūan Līkphai, 1938-

LC control no.n 89287673
Descriptive conventionsrda
Personal name headingChūan Līkphai, 1938-
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Līkphai, Chūan, 1938-
Chuan Leekpai, 1938-
Leekpai, Chuan, 1938-
Birth date1938-07-28
Place of birthTrang, Thailand
AffiliationMahāwitthayālai Thammasāt
Profession or occupationPoliticians Prime Ministers
Found inHis Yen lom pā, 1992: t.p. (Chūan Līkphai) prawat phūkhīan, p. (educ.: Parinyā Trī Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt; Nētibandit Thai samai thī 17; Parinyā Dutsadibandit Kittimasak čhāk Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt lae Mahāwitthayālai Rāmkhamhǣng; Sō̜.Sō̜. Čhangwat Trang tangtǣ pī Phō̜. Sō̜. 2512 čhonthưng patčhuban 8 samai; khœ̄i damrong tamnǣng ratthamontrī pračham Samnak Nāyok Ratthamontrī, ratthamontrī wākān Krasūang Yuttitham, Krasūang Phānit, etc.; patčhuban: hūanā Phak Prachathipat)
Khūmư̄ thamnīap khārātchakān Thai, 1981: p. 131 (Nāi Chūan Līkphai; Mr. Chuan Leekpai; minister of commerce; b. 7/28/1938 in Trang Province, Thailand; studied at Painting and Sculpture Sch. for 2 yrs. before LL.B.fr. Thammasat U.)
Associated languagetha