The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Albania. Gjykata e Lartë

LC control no.n 90680414
Corporate name headingAlbania. Gjykata e Lartë
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Albania. Supreme Court
Found inIts Udhëzime dhe vendime të Gjykatës së Lartë të RPSSH, 1989: t.p. (... Gjykatës së Lartë)
LC manual cat. (hdg.: Albania. Gjykata e Lartë)
jurist.law.pitt.edu/world/albania (Supreme Court)