The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Niemierko, Bolesław

LC control no.n 91008271
Personal name headingNiemierko, Bolesław
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Found inOkoń, W. Pięciojęzyczny słownik terminów pedagogicznych, 1990: p. facing t.p. (Bolesław Niemierko)