The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

LC control no.n 91024618
Descriptive conventionsrda
Corporate name headingAkademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Akademia Wychowania Fizycznego imienia Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
University School of Physical Education in Poznań
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu (1989- )
Akademia Wychowania Fizycznego (Poznań, Poland)
AWF Poznań
See alsoPredecessor: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
    Browse this term in  LC Authorities
Beginning date1989
LocatedPoznań (Poland)
Found inSeria Monografie (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu). Seria Monografie ; nr. 279. Rychlewski, T. Zachowanie się hormonu wzrostu we krwi u sportowców i osób nietrenujących ... 1989: t.p. (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu)
Informator nauki pol., 1989/90: p. 671 (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu); 1980/81: p. 493 (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)
Studies in physical culture and tourism, no. 3 (1994): t.p. (University School of Physical Education in Poznań) verso of t.p. (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu; AWF Poznań)
Siwiński, W. Kultura fizyczna ... 1993: t.p. (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu) verso of t.p. (Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań)
Not found inLC data base, 03-11-91 (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)