The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Szwarc, Andrzej

LC control no.n 93022126
Descriptive conventionsrda
Personal name headingSzwarc, Andrzej
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Birth date1951
Special noteNot the same as n85-41716
Found inKobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX w., 1990: t.p. (Andrzeja Szwarca)
100 postaci, które tworzyły historię Polski, 2002: t.p. (Andrzej Szwarc) jkt (b. 1951)