The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie

LC control no.n 93048205
Corporate name headingAkademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Akademia Muzyczna imienia Fryderyka Chopina w Warszawie
Akademia Muzyczna im. F. Chopina
Fryderyk Chopin Academy of Music in Warsaw
AMFC w Warszawie
See alsoUniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
    Browse this term in  LC Authorities
Found inPodstawowe uwarunkowania dostępu dzieci i młodzieży do kultury muzycznej, 1986-1990: t.p. (Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie)
, 1990: t.p. (Akademia Muzyczna im. F. Chopina)
Fyk, J. Melodic intonation, psychoacoustics and the violin, 1995: t.p. (Fryderyk Chopin Academy of Music in Warsaw)
Polskie druki lwowskie i wileńskie w zbiorach Biblioteki Głównej AMFC w Warszawie, 1999.
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina website, Dec. 21, 2009 (name since April 25, 2008: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina; English form: The Fryderyk Chopin University of Music; FCUM; earlier name: The Fryderyk Chopin Academy of Music)
Not found inTopos narodowy, 2008: t.p. (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina; loc. Warsaw) t.p. verso (The Fryderyk Chopin University of Music)
Invalid LCCNn 96055451