The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Instytut Slawistyki (Polska Akademia Nauk)

LC control no.n 93114319
Descriptive conventionsrda
Corporate name headingInstytut Slawistyki (Polska Akademia Nauk)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki
Institute of Slavonic Studies (Polska Akademia Nauk)
Polska Akademia Nauk. Institute of Slavonic Studies
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Instytut slavistyki Polʹskaĭ akadėmii navuk
Institute of Slavic Studies (Polska Akademia Nauk)
Polska Akademia Nauk. Institute of Slavic Studies
Institutul de Slavistică (Polska Akademia Nauk)
Polska Akademia Nauk. Institutul de Slavistică
See alsoInstytut Słowianoznawstwa (Polska Akademia Nauk)
    Browse this term in  LC Authorities
Found inSynchroniczne badania porównawcze systemów gramatycznych języków słowiańskich, 1992: t.p. (Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki) intro. (Instytut Słowianoznawstwa chgd. names to Instytut Slawistyki sometime during 1992)
The national idea as a research problem, 2002: t.p. (The Polish Academy of Sciences, The Institute of Slavonic Studies)
Nazwy własne a kultura, 2003: t.p. (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk)
Belaruski druk na Zakhadze, 2006: t.p. (Instytut slavistyki Polʹskaĭ akadėmii navuk) added t.p. (Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences)
Polonezii în Moldova, 2015: t.p. (Academia de Științe a Polonei. Institutul de Slavistică)
Not found inLC data base, 11/23/93 (hdg.: Instytut Słowianoznawstwa (Polska Akademia Nauk))