The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Związek Górnośląski

LC control no.n 95039765
Corporate name headingZwiązek Górnośląski
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Found inWszechnica Górnośląska, 1992: t.p. (Związek Górnośląski)