The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

LC control no.n 96098979
Descriptive conventionsrda
Corporate name headingAkademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego
Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław
See alsoPaństwowa Wyższa Szkoła Muzyczna we Wrocławiu
    Browse this term in  LC Authorities
LocatedWrocław (Poland)
Field of activityMusic--Instruction and study
Found inKonferencja Naukowa p.t. Tradycje Śląskiej Kultury Muzycznej, V, 1990: t.p. (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu)
Sonorystyka Kazimierza Serockiego, 2016: title page (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego) title page verso (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu)
Its website, December 21, 2016 (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; The Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław; music academy; located in Wrocław)
Not found inLC data base, 10-10-96 (Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna we Wrocławiu)
Associated languagepol