The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Osiewalski, Jacek

LC control no.n 97052332
Personal name headingOsiewalski, Jacek
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Found inBayesowska estymacja i predykcja dla jednorównaniowych modeli ekonometrycznych, 1991: t.p. (Jacek Osiewalski)