The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Konaszkiewicz, Zofia

LC control no.n 97064455
Personal name headingKonaszkiewicz, Zofia
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Found inMuzyka w życiu codziennym słuchaczy, 1993: t.p. (Zofia Konaszkiewicz)