The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Hajnówka (Poland)

LC control no.n 97072962
Geographic headingHajnówka (Poland)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Geographic subdivision usagePoland--Hajnówka
Found inPółnocnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Zespół Badawczy. Puszcza Białowieska, cze̦ść polska, mapa przyrodnicza, 1997: map recto (Hajnówka)
GEOnet 7-18-97 (Hajnówka, PPL, 52°44ʹN 23°35ʹE, in Białystok Voiv.)
Geographic area codee-pl---