The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Instytut Spraw Publicznych (Warsaw, Poland)

LC control no.n 98025038
Descriptive conventionsrda
Corporate name headingInstytut Spraw Publicznych (Warsaw, Poland)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Institute of Public Affairs (Warsaw, Poland)
Instytut publichnych sprav (Warsaw, Poland)
Instytut hromadsʹkykh sprav (Warsaw, Poland)
ISP
IPA
IHS
Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Institut für Öffentliche Angelegenheiten (Warsaw, Poland)
Stiftung Institut für Öffentliche Angelegenheiten (Warsaw, Poland)
Institutul de Politici Publice (Warsaw, Poland)
Found inPrzeprosić za wypędzenie?, 1997: t.p. ( ... Instytutu Spraw Publicznych)
Migration and labour markets in Poland and Ukraine, 2003: t.p. (Instytut publichnych sprav)
Liberal concept of human rights in Central and Eastern Europe, 1998: t.p. (Institute of Public Affairs) t.p. verso (Instytut Spraw Publicznych)
Odpowiedzialność władzy publicznej za wyrządzoną szkodę ... 2000: t.p. (Instytutu Spraw Publicznych) cover p. 4 (Instytutu Spraw Publicznych (ISP))
Poland and the EU new cohesion policy, c2004: p. 4 of cover (The Institute of Public Affairs (IPA); independent, non-partisan public policy think tank; estab. in 1995; ISP)
Polʹsʹkyĭ referendum i novyĭ ustriĭ I︠E︡vropeĭsʹkoho domu, 2004: p. 179 (Instytut hromadsʹkykh sprav (IHS) established in 1995 in Warszawa, Polska)
Trzeci sektor, lato 2005: verso of t.p. (Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa)
Homepage of Instytut Spraw Publicznych, viewed May 21, 2006: (Statut Fundacji Instytut Spraw Publicznych; Fundacja by the name Instytut Spraw Publicznych, est. in January 1995 in Warszawa)
Polen und Deutsche, 2006?: t.p. verso (Institut für Öffentliche Angelegenheiten; Fundacja Instytut Spraw Publicznych (Stiftung Institut für Öffentliche Angelegenheiten); loc. in Warszawa)
Lecţii europene, 2007: title page (Institutul de Politici Publice = Instytut Spraw Publicznych = The Institute of Public Affairs)