The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Uruski, Seweryn, hrabia, 1814-1890

LC control no.n 98110290
Personal name headingUruski, Seweryn, hrabia, 1814-1890
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Uruski, Seweryn, hrabia, 1817-1890
Uruski, Seweryn Mateusz, hrabia, 1814-1890
Uruskīĭ, Severin, graf, 1814-1890
Birth date1814
Death date1890
Special noteTHIS 1XX FIELD CANNOT BE USED UNDER RDA UNTIL THIS RECORD HAS BEEN REVIEWED AND/OR UPDATED
Found inRodzina, herbarz szlachty polskiej, 1994- : v. 1, t.p. (Seweryna hrabiego Uruskiego)
Wielka encykl. powsz. PWN, 1968: v. 11, p. 845 (Uruski, Seweryn, hrabia; b. 1814; d. 1890)
Bibliografia Polska, 1878: v. 4, p. 607 (Uruski, Seweryn, b. 1814)
Russian Brockhaus: v. 34, p. 607 (article under Uruskīe: Uruskīĭ, Severin, graf; 1817-1890)
Wielka Internetowa Encykl. Multimediana, WWW 08-31-00 (Uruski Seweryn Mateusz, hrabia (1814-1890), heraldyk, ziemianin, ekonomista. 1857 marszađek szlachty guberni warszawskiej, czđonek Rady Stanu Krl̤estwa Polskiego. Autor opracowanego wspl̤nie z A. Kosis̨kim dzieđa Rodzina. Herbarz szlachty polskiej (tom 1-14, 1904-1917). 1931 wydano 15. tom herbarza uzupeđniony przez A. Wđodarskiego, zawieraj£cy wykazy i krt̤kie informacje o rodzinach szlacheckich do koc̨a litery R.)
LC PreMARC file (Old catalog heading: Uruski, Seweryn, hrabia, 1817-1890)