The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów ...

LC control no.n 99260256
Descriptive conventionsrda
Corporate name headingZwiązek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Związek Kombatantów RPiBWP
Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Rzeczypospolitej Polskiej
ZKRPiBWP
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Beginning date1990-04
Found inZ kombatanckich wspomnień i kronik, 1998: t.p. (Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych) p. 7 (... Związku Kombatantów RPiBWP)
NKWD i polskie podziemie 1944-1945, 1998: t.p. (Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Rzeczypospolitej Polskiej)
II Kongres Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, 2000: cover (ZKRPiBWP)
Wikipedia (Polish), Nov. 12, 2019 (Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych; established April, 1990)