The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Szersznik, Leopold Jan, 1747-1814

LC control no.nb2009016191
Personal name headingSzersznik, Leopold Jan, 1747-1814
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Scherschnik, Leopold Johann, 1747-1814
Šeršnik, Leopold Jan, 1747-1814
Found inMateriały genealogiczno-heraldyczne do dziejów szlachty Księstwa Cieszyńskiego, 2004: t.p. (Leopold Jan Szersznik)
BL database, 14 July 2009 (hdg.: Szersznik, Leopold Jan, 1747-1814)
Materiały genealogiczno-heraldyczne do dziejów szlachty Księstwa Cieszyńskiego, 2004: t.p. (Leopold Jan Szersznik) p. 383 (Leopolda Jana Šeršnika, 1747-1814) p. 391 (Leopold Johann Scherschnik, 1747-1814)