The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Senné (Košický kraj, Slovakia)

LC control no.no 00003934
Geographic headingSenné (Košický kraj, Slovakia)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Geographic subdivision usageSlovakia--Senné (Košický kraj)
Variant(s)Szenna (Košický kraj, Slovakia)
Senna (Košický kraj, Slovakia)
Synna (Slovakia)
Ungszenna (Slovakia)
Scinna (Slovakia)
Zynna (Slovakia)
Sena (Slovakia)
Zenna (Slovakia)
Found inSurveys of flora and fauna in the Senné fishponds area, Slovakia ... 1999: p. 13 (Senné (district Michalovce); east Slovakia)
GEOnet, Jan. 19, 2000 (Senné, Slovakia, PPL, 48°40ʹ00ʺN, 22°02ʹ00ʺE; another Senné, PPL, 48°19ʹ00ʺN, 19°24ʹ00ʺE)
Názvy obcí Slovenskej republiky, 1998: p. 261 (Senné, Michalovce užhorod.; other names: Szenna, Senna, Szénna, Synna, Ungszenna) p. 262 (Senné, Vel̕ký Krtíš novohrad. 1991 pričl. o. Príboj; other names: Szenna, Senna, Nógrádszenna, Sennô)
Malá encyklopédia Slovenska, 1987 (Senné 1: obec v okr. Michalovce (829 obyv. 1980, dol. 1263; 2: obec v okr. Vel̕ký Krtíš (248 obyv. 1980), dol. 1249)
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1977-1978: v. 3, p. 23 (Senné; okres Vel̕ké Kapušany, kraj Prešov do 1960; okres Michalovce, kraj Východoslovenský; Scinna, Zynna, Senna, Zenna, Senné, Ungszenna, mad̕. Szenna) v. 3, p. 24 (Senné; okres Modrý Kameň, kraj Banská Bystrica do 1960; okres Lučenec, od 1968 okres Vel̕ký Krtíš, kraj Stredoslovenský; Seyna, Szena, Szenna, Sennô, Senné, mad̕. Szenna, Nógrádszenna)
Not found inThe Times atlas of the world, c1999 (Michalovce located in Košický kraj); Columbia gaz. (Michalovce, city, located in Vychodoslovensky prov., E. Slovakia); Web. geog.
Geographic area codee-xo---