The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Dunin-Wolski, Paweł, 1487-1546

LC control no.no 00050828
Personal name headingDunin-Wolski, Paweł, 1487-1546
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Wolski, Paweł Dunin-, 1487-1546
Found inDziennik z lat 1519-1545 Pawła Dunin-Wolskiego, kanclerza wielkiego koronnego biskupa poznańskiego, 1999: t.p. (...Pawła Dunin-Wolskiego) p. 8 etc. (Paweł Dunin-Wolski urodził się 22 III 1487 r.; ...śmierci autora diariusza (19 II 1546))