The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława ...

LC control no.no 00084010
Descriptive conventionsrda
Corporate name headingInstytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (1998- )
PAN IGiPZ
PAN IG i PZ
IGiPZ PAN
IG i PZ PAN
Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation
See alsoInstytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (Polska Akademia Nauk)
    Browse this term in  LC Authorities
Found inEuropa XXI (Warsaw, Poland), 1998: t.p. (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego; PAN IGiPZ) verso of t.p. (Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation P.Ac. Sc.; Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)
Its Web site, Nov. 2, 2000 (Polish Academy of Sciences, Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation, PAN IGiPZ; founded 1953; Professor Stanislaw Leszczycki (1907-1996) was it's first director (until 1977))
Ludność wiejska Polski Przemiany struktury demograficznej i społeczno-zawodowej, 1998: t.p. (IGiPZ Pan; Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego)
Not found inTendencje rozwoju i zmiany w organizacji przestrzeni krajów Trzeciego Świata, 1979 (a.e.) t.p. (Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania)