The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Jingzhou (Hubei Sheng, China)

LC control no.no2002002137
Descriptive conventionsrda
Geographic headingJingzhou (Hubei Sheng, China)
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Geographic subdivision usageChina--Jingzhou (Hubei Sheng)
Variant(s)Jingzhou Shi (Hubei Sheng, China)
See alsoJingsha (China)
    Browse this term in  LC Authorities
Found inJingzhou nian jian, 1998: pref., etc. (Jingzhou Shi)
Zhonghua ren min gong he guo xing zheng qu hua jian ce, 1997 p. 47 (Jingsha Shi changed to Jingzhou Shi; approved on Nov. 20, 1996)
GEONet, Jan. 8, 2002 (Jingzhou, PPL; 30°21ʹ01ʺN 112°11ʹ25ʺE; other Jingzhou located in Liaoning, Anhui, etc.)
Geographic area codea-cc-hh