The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Skvireckas, Juozapas, 1873-

LC control no.no2002045781
Descriptive conventionsrda
Personal name headingSkvireckas, Juozapas, 1873-
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Skvireckas, J. (Juozapas), 1873-
Skvireckas, Juozapas, b. 1873
Skvireckas, Juz. (Juozapas), 1873-
Birth date1873
Found inNaujasis mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Testamentas ... 1922: t.p. (Juozapas Skvireckas)
OCLC, May 28, 2002: (hdg.: Skvireckas, Juozapas, 1873- ; usage: Juozapas Skvireckas; J. Skvireckas; Juz. Skvireckas; Juozapas Jonas Skvireckas)