The Library of Congress > LCCN Permalink

View this record in:  MARCXML | LC Authorities & Vocabularies | VIAF (Virtual International Authority File)External Link

Longwu, Emperor of China, 1602-1646

LC control no.no2004051956
Personal name headingLongwu, Emperor of China, 1602-1646
    Browse this term in  LC Authorities  or the  LC Catalog
Variant(s)Zhu, Yujian, 1602-1646
Ming Tangwang, 1602-1646
Ming Zhaozong, 1602-1646
Ming Siwen di, 1602-1646
Ming Xiangdi, 1602-1646
隆武, Emperor of China, 1602-1646
Special noteMachine-derived non-Latin script reference project.
Non-Latin script reference not evaluated.
Found inSiwen da ji [in Xu xiu Si ku quan shu, v. 444], 2002.
Zhongguo gu dai di wang gui fan ming cheng biao, 1996: p. 67 (Longwu huang di; 1602-1646; Zhu Yujian; Ming Tangwang; Ming Zhaozong; Ming Siwen di; Ming Xiangdi; ruled during 1645-1646)